Tiếp nối nội dung của bài 11, trong bài này ta sẽ tìm hiểu cách lựa chọn λ cho Regularization, đồng thời quan sát một...