Chào các bạn, trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về ANN, đã biết về giải thuật lan truyền tiến (Forward...