Tiếp nối loạt bài về Security, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lỗ hổng Cross-Site Scripting. 1. Cross-site Scripting là gì?...