Tiếp nối nội dung trong bài viết trước, hôm nay các bạn sẽ cùng tôi đi sâu vào tìm hiểu cách thức Machine Learning (ML)...