Như đã được chia sẻ với các bạn ở bài giới thiệu chung về react. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các...