Chắc hẳn bạn cũng đã nghe qua về  framework client-side của Facebook là React. Đó là 1 framework javascript mạnh mẽ. Tuy nhiên ít người...