I. Giới thiệu Tiếp theo trong chuỗi các bài về các pattern hay gặp trong Functional Programming, bài viết này sẽ đề cập tới một...