Tiếp tục phần 1 (TypeScript Cơ bản phần 1) phần này mình xin chia sẻ tiếp một số kiến thức nữa về TypeScript I, Interfaces...