1. Giới thiệu Khi lập trình ứng dụng Android mọi người chắc chắn sẽ gặp trường hợp tương tự như sau: – Muốn hiển thị...