Home » 2015 » March

Social Networking

I. Overview I want to summary basic knowledge about Social Network to service our work . The content I will share to you as bellow: Definition of Social Network Advantages and disadvantage of Social Network Kinds of social Network Measure of social network II. Definition about social...

Read more »

Các vai trò trong Scrum

Mô hình Scrum là một mô hình khá mới mẻ nhưng đang dần được áp dụng vào trong các dự án của khá nhiều công ty phần mềm hiện nay. Thay vì các  mô hình truyền thống như mô hình thác nước (waterfall), mô hình Scrum đang ngày càng được ưa chuộng và...

Read more »

AngularJS AJAX

AngularJs? Angular là một bộ thư viện Javascript rất mạnh và thường được sử dụng để xây dựng project Single Page Application (SPA). Nó hoạt động dựa trên các thuộc tính  mở rộng HTML (các attributes theo quy tắc của Angular). Đây là một bộ...

Read more »

Nghề Tester

Lần đầu tiên được viết blog trong lòng có chút hồi hộp 🙂 .Vốn là người ko thích tự sự tôi ít khi chia sẻ tâm tư bằng blog trên yahoo, share status trên Facebook, Twitter, buôn chuyện trên webtretho bla bla…FB lập ra  chỉ là...

Read more »