Mở đầu Sực nhớ ra là trang blog của công ty mình chưa có bài nào hướng dẫn cài đặt các công cụ cần thiết...