Cùng với xu hướng công nghệ của công ty trong thời gian tới, tôi có tìm hiểu thêm về Scala và chia sẻ một số...