KPT là gì? Keep-Problem-Try được viết tắt bởi KPT, là một phương pháp review (furiakeri) phổ biến ở Nhật Bản.   K, P, T là...