​ Trong nhiều tháng nay có thể bạn đã nghe nhiều về cụm từ thiết kế phẳng (flat design) khi nó được cho là thay...