Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ về việc sử dụng SELENIUM ở SEPTENI-TECHNOLOGY hiện nay: 1. Tại sao sử dụng SELENIUM? Công ty...