1. Giới thiệu Background là một phần không thể thiếu trong phát triển 1 ứng dụng android. Khi làm việc với nó chắc chắn chúng...