Chắc hẳn nhiều người thường nghe về quảng cáo Twitter nhưng trong các bạn đã có ai đã sử dụng chúng? Chúng ta có thể...