Có khi nào bạn gặp phải trường hợp gõ đi gõ lại một command line nhàm trán chưa? mình chắc câu trả lời sẽ là “có”....