Khi thực hiện một dự án Web Application, việc đầu tiên chúng ta hay nghĩ đến là việc thiết kế database làm sao cho hợp...