Để tiếp tục cho loạt bài về rails tutorial, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về khái niệm MVC trong Rails....