Dear cả nhà, sau một thời gian bận rộn với cái task khó nhằn, em có viết TDD trong quá trình code nên mặc dù...