1. Giới thiệu :   HTML5 là gì ? HTML5 là một chuẩn mới và là thế hệ tiếp theo của ngôn ngữ đánh dấu...