Giới thiệu Hiện nay có nhiều công nghệ được sử dụng trong rails để giảm tải và cải thiện performace của server như: Delayed Job,...