Cache tại sao không? Các  developer chắc ai cũng biết đến cache và cũng ít nhiều đã sử dụng cache trong hệ thống của mình....