Địa điểm du lịch của chúng tôi năm nay là hành trình về Đà Nẵng- Bà Nà- Hội An. Bỏ lại sau lưng một thủ...