Home » 2013 » May

Horenso.

No Thumbnail

Horenso  được coi là một phương pháp trao đổi thông tin truyền thống, là bí quyết thành công  của các công ty Nhật. HoRenSO là viết tắt của 3 chữ, Hokoku có nghĩa là báo cáo, Renraku có nghĩa là trao đổi, Sodan có nghĩa...

Read more »