Đầu tiên, hãy nghĩ “ tương lai bạn muốn tránh là gì”

No Thumbnail

Tiếp theo phần trước, lần này mình trích chương 18 của 70 rules of septeni , tác giả Nanamura Mamoru                         ———————————-o0o——————————— Rất nhiều người muốn đạt đến thành công đã tìm đọc sách của những người thành công. Bản thân tôi cũng đã đọc rất...

Read more »